Witamy serdecznie na stronie firmy VieBion.

Rozwój każdej gałęzi przemysłu spożywczego powoduje nie tylko powstawanie nowych produktów, ale także powstawanie obciążających środowisko naturalne odpadów. Wielu z tych odpadów można by uniknąć lub zmniejszyć ich ilość wdrążając nowe „czyste” technologie przetwarzania żywności, czyli takie, które zapewnią efektywny przerób surowca przy pełnym wykorzystaniu tak materiałów, jak i produktów ubocznych powstałych podczas produkcji, bez konieczności ich składowania na wysypiskach śmieci.
Dyrektywy Unii Europejskiej dla Polski nie pozostawiają żadnych wątpliwości, co do kierunku rozwoju strategii zapobiegania powstawaniu i zagospodarowywania odpadów biodegrada-lnych: w roku bieżącym ich ilość musi zostać zmniejszona o 25%, do 2013 o 50%, a do roku 2020 o 65%.

Nasza firma powstała z myślą o tych przedsiębiorcach i wytwórcach, którzy mając na względzie rachunek ekonomiczny, a także kierując się odpowiedzialnością, jaką wszyscy mamy w stosunku do przyszłych pokoleń, poszukują solidnych partnerów biznesowych.

Zadaniem VieBion jest nawiązywanie kontaktów na terenie Unii Europejskiej między firmami przemysłu mięsnego, mleczarskiego, tłuszczowego, owocowo-warzywnego, piwowarskiego i zbożowego, a firmami zajmującymi się przetwarzaniem produkowanych w tych branżach odpadów.

Aby zapewnić harmonijną kooperację między naszymi klientami współpracujemy  z między-narodowymi firmami transportowymi, będącymi posiadaczami nie tylko licencji przewozowych dopuszczających je do prowadzenia działalności w całej Europie, ale także posiadającymi odpowiednie certyfikaty weterynaryjne umożliwiające przewóz odpadów.

Zapraszamy zainteresowane Firmy do kontaktu i współpracy.